2014-05-19
W dniu 19 maja 2014 roku w HSW S.A. odbyła się debata poświęcona perspektywom realizacji kluczowych programów modernizacji technicznej uzbrojenia Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem roli HSW S.A. w tym procesie.

W debacie udział wzięli: Minister Obrony Narodowej RP - pan Tomasz Siemoniak, prezes ARP S.A. i PGZ S.A. - pan Wojciech Dąbrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego - Pani Elżbieta Łukacijewska, poseł na Sejm RP - pani Renata Butryn, poseł na Sejm RP – pani Krystyna Skowrońska, oraz władze, kierownictwo i pracownicy HSW S.A.

Dyskusja toczyła się w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – pana generała broni pilota Lecha Majewskiego, Wojewody podkarpackiego – pani Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej, oraz przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych.

Lista artykułów