2017-07-14
HSW SA wobec działalności Nova Giełda Sp. z o.o.

HSW SA wobec działalności Nova Giełda Sp. z o.o.
Na portalach internetowych www.stw24.pl oraz www.stalowka.net pojawiły się artykuły sponsorowane pt. „Huta Stalowa Wola idzie na Novą Giełdę”. Informacje zawarte we wskazanych artykułach stanowiły m.in., że „Od 26 czerwca do 12 lipca można składać zapisy na akcje Huta Stalowa Wola w cenie 12,99 zł za jedną akcję, a od 14 lipca 2017 roku będzie można nimi handlować.” oraz „W systemie tym nie handlujemy bezpośrednio akcjami lecz opcjami konwertowalnymi na akcje lub udziały.”
Wskazane w tych artykułach informacje wprowadzają w błąd. Z analizy dokumentów udostępnionych przez Nova Giełda sp. z o.o. na portalu https://novagielda.pl/, takich jak:
(i) Uchwała Zarządu Novej Giełdy nr 10/2017 z dnia 15 czerwca 2017, (ii) Warunki Opcji Konwertowalnych Serii Huta Stalowa Wola Alternatywny Depozyt Limited z siedzibą w Larnace, (iii) Warunki Opcji Konwertowalnych Serii Huta Stalowa Wola Nasze Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, jednoznacznie wynika, że handel w Systemie Transakcyjnym Nova Giełda przedstawia się w ten sposób, że dochodzi w nim do kupna lub sprzedaży opcji wymiennych na opcje, które dopiero następnie są wymienne na akcje.
Wobec tego formułowane w ww. artykułach twierdzenia, jakoby w Systemie Transakcyjnym Nova Giełda dochodziło do „zapisów na akcje” lub dochodziło do handlu „opcjami konwertowalnymi na akcje lub udziały” są błędne.
Opcje, którymi można obecnie obracać w Systemie Transakcyjnym Nova Giełda są emitowane przez spółkę prawa cypryjskiego Alternatywny Depozyt Limited z siedzibą w Larnace. Następnie te opcje będzie można wymienić na opcje wyemitowane przez spółkę Nasze Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Dopiero opcje wyemitowane przez Nasze Inwestycje sp. z o.o. będą dawały prawo do wymiany ich na akcje.
Co więcej, należy zwrócić uwagę, że spółka Nasze Inwestycje sp. z o.o. jest podmiotem o bardzo krótkiej, nieudokumentowanej historii korporacyjnej, co czyni oferowane przez tę spółkę opcje wymienialne na akcje Huty Stalowej Woli S.A. niewiarygodnymi. Spółka ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym br., przez co do tego Rejestru nie zostało złożone jeszcze żadne sprawozdanie finansowe tego podmiotu.
To z kolei wyklucza możliwość jakiejkolwiek weryfikacji kondycji finansowej, w tym wypłacalności spółki Nasze Inwestycje sp. z o.o. Przedmiotowa kwestia nie może być pomijana szczególnie przy uwzględnieniu faktu, że kapitał zakładowy ww. spółki wynosi jedynie 10.000,00 zł.
W świetle powyższych okoliczności, w ocenie Huty Stalowa Wola S.A., inwestowanie w pochodne instrumenty finansowe (tj. opcje) oferowane w ramach Systemu Transakcyjnego Nova Giełda, które rzekomo mają dotyczyć akcji spółki Huta Stalowa Wola S.A. –– jest obarczone bardzo dużym ryzykiem ekonomicznym.


Jowita Jajdelska
Rzecznik Prasowy HSW S.A.

Lista artykułów