2017-09-01
Siły Zbrojne RP odebrały samobieżne haubice „KRAB”

31 sierpnia br. na terenie jednostki wojskowej w Węgorzewie, w której stacjonuje 11. Mazurski Pułk Artylerii im. gen Józefa Bema, nastąpiło oficjalne przyjęcie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP 
20 egzemplarzy samobieżnych haubic „KRAB”.

Tym samym HSW SA zakończyła proces wyposażenia dla pierwszego, wdrożeniowego Dywizjonowego Modułu Ogniowego „Regina”, składającego się z 24 sh „Krab” kal. 155 mm, a także przekazanych już wcześniej  wojsku pojazdów towarzyszących (11 wozów dowódczo-sztabowych/dowódczych, 6 wozów amunicji i 1 warsztat remontu uzbrojenia i elektroniki).

W uroczystości przekazania 20 egzemplarzy samobieżnych haubic KRAB udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski. Byli też obecni parlamentarzyści, przedstawiciele Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii, szkolnictwa wojskowego, przemysłu zbrojeniowego, duchowieństwa, władz samorządowych, byli dowódcy jednostki, dowódcy jednostek 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, dowódcy sąsiednich garnizonów, kombatanci, mieszkańcy okolic Węgorzewa, Robert Gut Członek Zarządu PGZ S.A oraz Wiceprezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Paweł Majewski.

Warto przypomnieć, że haubica 155 mm KRAB jest podstawowym elementem dywizjonowego modułu ogniowego o kryptonimie REGINA. W połowie grudnia 2016 r. Huta Stalowa Wola podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej umowę na dostawę czterech dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „REGINA”. Wartość umowy przekracza 4,5 miliarda złotych i jest jednym z największych kontraktów w polskiej zbrojeniówce.

Lista artykułów