2017-09-12
80-LECIE CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO

W roku 2017 przypada Jubileusz 80-lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego przedsięwzięcia gospodarczego II Rzeczpospolitej Polskiej. Huta Stalowa Wola powstała od zera w ramach tego planu, dlatego też pamięć COP-u jest tu szczególnie żywa i istotna dla tożsamości Spółki.

Plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, przyjęty przez Sejm w lutym 1937 roku, zapoczątkował proces tworzenia własnego potencjału obronnego ówczesnej Rzeczypospolitej. W widłach Wisły i Sanu, gdzie ustanowiona została siedziba Zakładów Południowych, w ciągu niespełna 800 dni, które upłynęły od ścięcia pierwszej sosny pod budowę zakładów, do uroczystego ich otwarcia dokonanego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego, powstał stalowowolski ośrodek przemysłowy. Wraz z nim, na terenach Puszczy Sandomierskiej urosło osiedle pracownicze, któremu nadano nazwę Stalowa Wola.

Huta Stalowa Wola S.A. od pierwszych lat swojej działalności, miała przeobrazić się w centrum produkcji sprzętu artyleryjskiego, tak potrzebnego ówczesnej armii polskiej. Wybudowane przedsiębiorstwo od samego początku specjalizowało się w wysoce skomplikowanych technologicznie sprzętach oraz wyposażeniu armii. To właśnie tu wykonywano pierwsze próby zaprojektowania rodzimych pojazdów opancerzonych.

Huta Stalowa Wola S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obecnie kontynuuje przedwojenny dorobek.
W Hucie Stalowa Wola podpisano największy w historii ostatnich lat kontrakt na dostawy samobieżnych haubic KRAB do jednostek Wojska Polskiego. Na mocy kontraktu, Huta Stalowa Wola S.A. dostarczy do Użytkownika cztery dywizjonowe moduły ogniowe o kryptonimie „REGINA”. Wartość umowy przekracza 4,5 miliarda złotych i jest jednym z największych kontraktów w polskiej zbrojeniówce.

Huta Stalowa Wola S.A., która powstała dzięki inicjatywie wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego,
w sposób szczególny czuje się w obowiązku propagowania wielkości idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dlatego też, Huta Stalowa Wola miała zaszczyt i przyjemność być Partnerem Strategicznym tego Wydarzenia.

Patronat honorowy nad uroczystościami 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Obchodząc okrągły Jubileusz chcemy nawiązać do najwspanialszych tradycji naszych samorządów, okręgu, miasta i zakładu. Szanując tradycję, chcemy zwrócić uwagę na rozwój Huty Stalowa Wola S.A., opartej o nowe technologie i innowacje, działających na tradycjach zaczerpniętych z idei COP-u i wykorzystujących innowacyjne rozwiązania.

Najważniejszym wydarzeniem przed 80 lat było powstanie Zakładów Południowych, czyli dzisiejszej Huty Stalowa Wola, dlatego też, by przybliżyć kolejnym pokoleniom Polaków żywą do dziś historię Centralnego Okręgu Przemysłowego HSW S.A. zaprezentowała swój sprzęt w organizowanym z okazji Jubileusz Miasteczku Industrialnym w dniach 8-10 września br. :

Wato również dodać, że HSW S.A. wzięła udział w konferencji naukowej organizowanej z okazji 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Celem konferencji pn. Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość był przegląd dorobku w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości na terenach związanych z COP. Podczas konferencji Prezes Huty Stalowa Wola wygłosi referat pn. „2017Innowacji w przemyśle zbrojeniowym na przykładzie Huty Stalowa Wola”.

Przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wyróżniły się innowacjami w działalności gospodarczej otrzymały nagrodę Innowatora COP. Statuetki zostały wręczone po raz pierwszy podczas Gali Finałowej Ogólnopolskiego Finału 80. Rocznicy Postania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli.

Nagrodę w kategorii projekt technologiczny oraz projekt produktowy otrzymała Huta Stalowa Wola, którą odebrał Prezes Huty Stalowa Wola Pan Bernard Cichocki oraz Wiceprezes Huty Stalowa Wola Pan Paweł Majewski.

Jest to nagroda gospodarcza Prezydenta Miasta Stalowej Woli, ustanowiona w celu wyróżnia firm z terenów dawnego COP-u, wprowadzających innowacje w swojej działalności, jak również uczelni wyższych.

Statuetki nagrodzonym wręczali: Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Lucjusz Nadbereżny Prezydent Stalowej Woli.

Lista artykułów