2017-10-17
HSW S.A. na targach "Arms and Security" w Kijowie

W dniach 10-13 października 2017 r. w Kijowie na terytorium Międzynarodowego Centrum Wystawienniczego odbyła się największa w Ukrainie impreza wystawiennicza branży obronnej i zbrojeniowej
"Arms and Security 2017”.

Huta Stalowa Wola miała swoją ekspozycję podczas XIV Międzynarodowych Targów Zbrojeniowych w ramach wystawy GK PGZ S.A. Huta Stalowa Wola zaprezentowała aramtohaubicę KRAB. Pierwszego dnia imprezy stoisko obejrzeli sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki a także minister Obrony Narodowej Ukrainy gen. Stepan Połtorak.

Największym zainteresowaniem Ukraińców cieszyła się produkowana w Hucie Stalowa Wola armatohaubica „Krab”, która jest podstawowym element DMO „Regina”. 155-milimetrowa armatohaubica to najpotężniejsze działo, jakim dysponują polscy artylerzyści. KRAB uznawany jest za najnowocześniejszy i najlepszy sprzęt artyleryjski. Ważący ponad 40 t gąsienicowy kolos jest w stanie wystrzelić na odległość około 40 km nawet sześć pocisków na minutę.

Siły Zbrojne naszego sąsiada wyraźnie postulują potrzebę modernizacji i  zwiększenia siły ognia znajdujących się na ich wyposażeniu środków artyleryjskich.

Przedstawiciele HSW S.A. mieli okazję zaprezentowania walorów haubicy najwyższym władzom Ukrainy odpowiedzialnym za politykę zbrojeniową.

Lista artykułów