2018-04-30
Komunikat

Uprzejmie wyjaśniamy, że opublikowane w dniu dzisiejszym  na portalu stalowka.net sprostowanie dot. działacza związkowego Pana Henryka Szostaka pochodzi jak wynika z samej treści opublikowanego dokumentu sprzed 20 dni- tj. z dnia 10 kwietnia br. a więc sprzed daty zawarcia Porozumienia ze Związkami Zawodowymi.

Jednocześnie informujemy, że Pan Henryk Szostak jest przewodniczącym MOZ NSZZ „Solidarność" HSW S.A.

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. zarazem raz jeszcze zapewnia o najlepszej woli pełnego respektowania wszystkich warunków Porozumienia wypracowanego ze Związkami Zawodowymi.

Lista artykułów