2018-05-16
Przychody Grupy Kapitałowej HSW S.A. dynamicznie rosną i zbliżają się do miliarda złotych

Na koniec 2017 roku grupa HSW, w skład której wchodzą między innymi: Huta Stalowa Wola SA oraz spółki w pełni konsolidowane: HSW - Wodociągi Sp. z o.o. i JELCZ Sp. z o.o. zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 858 mln zł.

Grupa wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 46,47 mln zł. Osiągnięty zysk jest wyższy o 106 mln zł w porównaniu z rokiem 2016, w którym grupa zanotowała stratę w wysokości 59,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wypracowane w 2017 roku są wyższe od poprzednich o blisko 250 mln zł.

Huta Stalowa Wola SA informuje, że w roku 2018 planowane przychody skonsolidowane mają wynieść około
1 miliarda złotych (1.002 mln zł).

Warto odnotować, że wartość skonsolidowanych przychodów w 2017 jest o ponad 40% większa od osiągniętych w roku poprzednim, porównując do roku 2015 o 130,1%.

Zatrudnienie w Grupie HSW w 2017 roku wyniosło 1407 osób i jest to poziom porównywalny z latami poprzednimi.

Osiągnięte wyniki finansowe gwarantują stabilną i bezpieczną pozycję finansowo-ekonomiczną wszystkim podmiotom z grupy HSW.

Lista artykułów