2012-06-29
Huta Stalowa Wola na  XII Bałtyckich Targach Militarnych BALT-MILITARY-EXPO.

Dnia 27-go czerwca b.r., w nowoczesnych, nowo otwartych obiektach AmberExpo w Gdańsku rozpoczęły się XII Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO. Targi potrwają do piątku, 29 czerwca.

W pierwszym dniu targów ważnym eventem było uroczyste podpisanie UMOWY O WSPÓŁPRACY pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A., a Akademią Marynarki Wojennej. Ze strony AMW umowę podpisali: Rektor Uczelni - Komendant - kontradmirał dr. inż. Czesław DYRCZ oraz Szef Oddziału Naukowego, dr Lesław Mroziński. Hutę Stalowa Wola S.A. reprezentowali: Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, Krzysztof TROFINIAK, oraz Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny, Antoni RUSINEK.

Przedmiotem umowy są ustalenia dotyczące wzajemnych relacji w obszarze badań i zastosowań nowoczesnych technologii w zakresie uzbrojenia okrętowego i brzegowego, w ramach realizacji programu modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP, z uwzględnieniem potrzeb zabezpieczenia procesu kształcenia i szkolenia wojskowego. 

Wspólnym celem HSW oraz AMW jest opracowanie założeń oraz praktyczne   opracowanie i implementacja w Marynarce Wojennej pokładowej, wielofunkcyjnej, 35 mm automatycznej armaty morskiej KDA oraz jej integracji ze stanowiskiem kierowania ogniem okrętu. Treść umowy otwiera także możliwości rozszerzenia współpracy w przedmiocie zastosowania wybranych projektów realizowanych w HSW  do zwiększenia zdolności ogniowych okrętów w zakresie rażenia celów nawodnych i naziemnych oraz jednostek brzegowych do obrony przed atakiem powietrznym i desantowym. 

Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała poprzez: wspólne podejmowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowych interesujących obie strony; współdziałanie w zakresie promocji praktycznego zastosowania wyników prac naukowo-badawczych i rozwojowych w procesie modernizacji technicznej Marynarki Wojennej; wzajemne świadczenie usług w zakresie udostępniania posiadanego zaplecza badawczego i technicznego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć; ścisłą współpracę w zakresie działalności towarzyszącej pracom naukowo badawczym, a w szczególności wzajemne udostępnianie zbiorów z archiwów i bibliotek technicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Lista artykułów