2018-07-03
Nowy Członek Zarządu ds. finansowych w AUTOSAN sp. z o.o.

Rada Nadzorcza AUTOSAN sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem
1 lipca 2018 r. Pana Adama Grzelę na Członka Zarządu ds. finansowych AUTOSAN sp. z o.o. na okres wspólnej kadencji Zarządu.

Nowy Członek Zarządu AUTOSAN sp. z o.o. od ponad 30 lat był związany z sektorem bankowym. Specjalizował się w finansowaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był m.in. Dyrektorem Regionalnym ds. korporacji w woj. dolnośląskim i opolskim w Banku Pekao S.A., Wiceprezesem Banku Pekao Ukraina Ltd. oraz Prezesem Kredobanku S.A. (córka Banku PKO BP S.A.)

Od 2016 roku Pan Adam Grzela pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jelcz Sp. z o.o. w Grupie PGZ S.A.

Lista artykułów