2012-02-01
Od 1 lutego 2012 roku Oddział I HSW działa jako Liugong Machinery Poland.

W dniu 31 stycznia podpisano ostateczną umowę w formie aktu notarialnego, bowiem spełnione zostały warunki zapisane w umowie warunkowej, podpisanej przed miesiącem: Agencja Rozwoju Przemysłu nie skorzystała z prawa pierwokupu gruntów znajdujących się w strefie przemysłowej Stalowej Woli, zaś inwestor przelał na konto HSW S.A. umówioną kwotę, stanowiącą część łącznej kwoty zakupu biznesu maszyn budowlanych HSW S.A. (w tym aktywów w postaci 100% udziałów w spółce handlowej Dressta). Spółka Liugong Machinery Poland, działająca w Stalowej Woli, łączy dorobek materialny, potencjał techniczny, technologiczny, produkcyjny, ludzki oraz know how w zakresie realizacji biznesu maszyn budowlanych Huty Stalowa Wola S.A. z potencjałem rozwojowym i światowymi zasobami Guangxi Liugong Group. Środki pozyskane z transakcji  Huta Stalowa Wola S.A. przeznaczy na unowocześnienie produkcji zbrojeniowej i umocnienie swojej pozycji jako polskiego lidera w branży produkcji zbrojeniowej.
- Cieszę się, że udało dopiąć się tę transakcję – powiedział Krzysztof Trofiniak, prezes Huty Stalowa Wola S.A. - Za nami ponad dwa lata negocjacji, przygotowania kilkuset stron umów, zaś przed nami dobre perspektywy dla obu firm: i Liugonga i HSW S.A. - dodał. – Ten model prywatyzacji, który udało nam się wraz z chińskim partnerem zrealizować w Stalowej Woli, ma unikalne cechy. Polega on na zrównoważeniu interesów wszystkich zainteresowanych stron: od zaspokojenia potrzeb załogi i związków zawodowych, po interesy miasta i gospodarki regionu – mówi Krzysztof Trofiniak.
Po zbyciu Oddziału I na rzecz Ligong Machinery Poland, Huta Stalowa Wola S.A. pozostaje polskim zakładem przemysłowym, specjalizującym się w produkcji zbrojeniowej i kooperacji. Obecnie przychód z produkcji wojskowej i kooperacyjnej HSW S.A. przekracza 300 mln złotych.
- Do końca jednak, niemal do dnia transakcji, rozwijaliśmy także nasz biznes maszyn budowlanych. Byliśmy przygotowani na wszystkie ewentualności; zaś negocjacje prowadziliśmy jako równorzędny i równoważny partner – mówi prezes Huty Stalowa Wola. - W roku 2011 zwiększyliśmy sprzedaż maszyn budowlanych na kraj o ponad 30%, zaś na eksport zwiększyliśmy o 27%. Dlatego mogliśmy wynegocjować dobrą cenę i dobre warunki sprzedaży. Niemniej dzisiejszy rynek maszyn budowlanych jest bezwzględny; bez zaplecza takiej firmy jak Liugong maszyny ze Stalowej Woli, za 3 lub 5 lat wypchnięte zostałyby z rynku. A tak mają szansę na tych rynkach istnieć i wygrywać z najlepszymi, zachodnimi koncernami.
Dzień 1 lutego 2012 roku zyskuje więc niemal historyczną symbolikę. Biznes maszyn budowlanych HSW S.A., mający blisko 60-letnią tradycję rozwoju własnej myśli technicznej, powiązanej na przestrzeni tych lat z zaawansowanymi technologiami angielskimi, japońskimi i amerykańskimi, przechodzi w ręce globalnej korporacji o chińskim rodowodzie. - Huta Stalowa Wola S.A. będzie oczywiście z nową spółką współpracować. Będziemy dostarczać ważne komponenty do maszyn budowlanych, zaś wzajemne rozliczenia także będą trwały przez kolejne miesiące. Za nową spółkę trzymamy kciuki i obiecujemy ją na miarę naszych możliwości wspomagać – zadeklarował Krzysztof Trofiniak, prezes HSW S.A.
 

Lista artykułów