2012-01-10
HSW S.A. silniejsza dzięki współpracy z LiuGongiem.

Skutkiem zawartej umowy jest uruchomienie działalności całkowicie nowej firmy: Liugong Machinery Poland. Nowa spółka, działająca w Stalowej Woli, łączy dorobek materialny, potencjał techniczny, technologiczny, produkcyjny, ludzki oraz know how w zakresie realizacji biznesu maszyn budowlanych Huty Stalowa Wola S.A. z potencjałem rozwojowym i światowymi zasobami Guangxi Liugong Group.

Jak mówi Krzysztof Trofiniak, prezes HSW S.A., w Stalowej Woli udało się wypracować unikalny model prywatyzacji. Ten model polega na zrównoważeniu interesów wszystkich zainteresowanych stron: od zaspokojenia potrzeb załogi i związków zawodowych, po interesy miasta i gospodarki regionu. Umożliwia on również obu firmom realizowanie założonego celu biznesowego: nasza dbałość o jakość oraz doświadczenie we współpracy z klientami wespół z efektywnością LiuGonga budują dobrą pozycję startową dla Liugong Machinery Poland na światowych rynkach. 
Po transakcji Huta Stalowa Wola S.A. nadal będzie polskim zakładem przemysłowym, specjalizującym się w produkcji zbrojeniowej i kooperacji.  Środki pozyskane z transakcji polegającej na zbyciu biznesu maszyn budowlanych na rzecz nowej firmy, Huta Stalowa Wola S.A. przeznaczy na unowocześnienie produkcji zbrojeniowej i umocnienie swojej pozycji jako polskiego lidera w tej branży.

 

Lista artykułów