2018-10-18
Wsparcie inwestycji Huty Stalowa Wola S.A.

W efekcie podpisanego w dniu 12 października 2018 r. aneksu do umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną, w wysokości 7,7 mln zł z grudnia 2016 r., zawartego pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii a Hutą Stalowa Wola S.A. Spółka będzie mogła kontynuować realizację planu inwestycyjnego, którego celem jest  opracowanie oraz wdrożenie do produkcji technologii spawania korpusów wież i podwozi pojazdów wojskowych z blach pancernych, zgodnie z nowym harmonogramem.

HSW kończy montaż linii zaawansowanych automatów spawalniczych oraz wdrożenie uniwersalnego stanowiska zrobotyzowanego do spawania systemów wieżowych wyrobów Krab, Rak, ZSSW, systemów podwozi m.in. M120G, WD, BWP. Nowoczesna zautomatyzowana linia technologiczna to technologiczny progres w specjalizacji spawalniczej całego polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Realizacja tego projektu inwestycyjnego zapewnia bezpieczeństwo wytwarzania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP w zakresie artyleryjskich i pancernych pojazdów wojskowych ujętych w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022”.

 Huta Stalowa Wola S.A. jest podmiotem nale­żą­cym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Specjalizuje się w pro­duk­cji sys­te­mów arty­le­ryj­skich oraz rakie­to­wych, obok sys­te­mów Rak i Krab roz­wi­ja także system Kryl.

Lista artykułów