2018-12-10
Informacje

 

W związku z ukazującymi się w mediach komentarzami na temat warunków rezygnacji z pełnionych funkcji byłych członków Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Pana Bernarda Cichockiego i Pana Jacka Kosińskiego informujemy, że byli członkowie Zarządu z uwagi na brak podstaw prawnych i faktycznych nie byli uprawnieni do otrzymania odpraw, dlatego też nie zostały one wypłacone.

Zgodnie z wiążącymi HSW S.A. z członkami zarządu umowami o świadczenie usług w zakresie zarządzania odprawa nie przysługuje w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji.

Lista artykułów