2019-01-03
Informacja


W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nierzetelnymi i nieautoryzowanymi informacjami dotyczącymi objęcia przez Pana Mirosława Surowańca funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Autosanu Sp. z o.o. informujemy, że Pan Mirosław Surowaniec, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Autosan Sp. z o.o. został w dniu 20 grudnia 2018 roku czasowo oddelegowany z ramienia Rady do objęcia funkcji pełniącego obowiązki Prezesa tej Spółki do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Prezesa Zarządu Autosan Sp. z o.o., które nastąpiło dnia 28 grudnia 2018 r. Od 02 stycznia 2019 roku w związku z rozstrzygnięciem konkursu i powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Autosan Sp. z o.o. Pana Eugeniusza Szymonika, Pan Mirosław Surowaniec czasowo objął funkcję pełniącego obwiązki Członka Zarządu tej Spółki. Czas zakończenia oddelegowania został określony na dzień 31 stycznia 2019 roku. Przez cały okres oddelegowania Pan Mirosław Surowaniec pozostaje pracownikiem i prokurentem Huty Stalowa Wola S.A.

Lista artykułów