2019-04-15
Huta Stalowa Wola razem z samorządem w inicjatywie na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu stalowowolskiego

W dniu 15 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Politechniki Rzeszowskiej, a także Huty Stalowa Wola S.A. podpisane zostało porozumienie stalowowolskie na rzecz zapewnienia długookresowych warunków do stabilnego rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego,
w tym Huty Stalowa Wola S.A. oraz wszystkich firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc, Leżajska.

Celem tej inicjatywy jest stworzenie najlepszych warunków dla stabilnego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów z obszaru historycznego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Strony porozumienia chcą podjąć działania prowadzące do dynamicznego rozwoju kształcenia kadr technicznych Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli poprzez działania wspierające wyższe szkolnictwo techniczne, w tym rozbudowę bazy naukowo-badawczej Politechniki. Utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju cywilizacyjnego, przemysłowego, naukowego i kulturowego regionu stalowowolskiego może zapewnić zwiększenie liczby absolwentów wyższych studiów technicznych, gotowych do podjęcia pracy w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym w regionie.

Strony będą współdziałać na rzecz rozbudowy bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej, teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli z dostępnych źródeł finasowania, w tym ze środków własnych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Władze uczelniane oraz samorządowe ze wsparciem Huty Stalowa Wola S.A. chcą uruchomić Centralne Laboratorium Dydaktyczno - Naukowego i Badawczo - Wdrożeniowe Wydziału Mechaniczno- Technologicznego, a także wybudować linię światłowodową w ramach Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER, do której zostaną włączone wszystkie szkoły wyższe i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane w regionie.

W imieniu Politechniki Rzeszowskiej dokument podpisał Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Samorząd reprezentowała Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wicestarosta Stalowowolski Mariusz Sołtys, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny. Hutę Stalowa Wola S.A. reprezentował Prezes Zarządu Bartłomiej Zając oraz Członek Zarządu Jan Szwedo.

Lista artykułów