2019-08-26
Huta Stalowa Wola podpisała z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Motoryzacji porozumienie o współpracy

W dniu 26.08.2019 r. Huta Stalowa Wola  podpisała z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Motoryzacji porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

 Efektem współpracy będą badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie pojazdów, wozów bojowych, technologii automatyzacji oraz systemów zdalnych, a  także prace i publikacje naukowe w tej dziedzinie. HSW S.A. oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Motoryzacji będą w ramach podpisanej umowy będą mogły wykorzystywać wzajemnie posiadaną infrastrukturę oraz sprzęt badawczy.

 Obie strony porozumienia zadeklarowały współpracę nad nowymi projektami, które mają przynieść nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, ale również dać perspektywę komercjalizacji efektów wspólnej działalności badawczo-rozwojowej. Partnerzy chcą brać udział w projektach, które mogą uzyskać finansowanie zewnętrzne.

 Huta Stalowa Wola SA prowadzi działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową. Zatrudnia ponad 150 inżynierów i konstruktorów. Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem wyrobów wojskowych w segmentach: sprzęt artyleryjski (w tym sprzęt autonomiczny, samobieżny oraz holowany), lekkie opancerzone transportery kołowe i gąsienicowe oraz sprzęt inżynieryjny. HSW S.A. wypracowała własną, unikalną strategię polegającą na oferowaniu i dostarczaniu produktów wkomponowanych w kompletne moduły ogniowe. HSW S.A. realizuje również działalność kooperacyjną tj. produkcja wyrobów i wykonawstwo usług technicznych na bazie stworzonej lub powierzonej dokumentacji technicznej.

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Obejmują one wszelkie działania zmierzające do doskonalenia części, zespołów i wyposażenia pojazdów, wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W zakresie zainteresowania naukowego i badawczego znajdują się również alternatywne źródła zasilania pojazdów w tym paliwa metanowe i napędy elektryczne (hybrydowe, wodorowe).

Biorąc pod uwagę obecne tendencje w zakresie elektryfikacji pojazdów, prace nad pojazdami autonomicznymi Instytut rozwija kompetencje w tym zakresie. Infrastruktura badawcza Instytutu i merytoryczna wiedza i uprawnienia pracowników pozwalają również na prowadzenie badań pojazdów i ich wyposażenia przeznaczonych dla służb mundurowych. Prace mają charakter innowacyjny, wychodzą na przeciw potrzebom przedsiębiorców i gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Przemysłowy Instytut Motoryzacji zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i bezpieczeństwem kraju.

 

Lista artykułów