2019-09-04
Realizacja projektu WISŁA przez HSW i Raytheon jest faktem

Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola S.A. i amerykański koncern Raytheon Integrated Defense Systems podpisały w dniu 27 lutego 2019 roku umowę podwykonawstwa tzw. Letter Subcontract, umożliwiający rzeczywistą realizację produkcji i integracji 16 wyrzutni rakiet, podstawowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”. W oparciu o ten dokument kontraktowy strony uzgodniły w dniu 11 lipca 2019 roku końcowe warunki wykonania przedmiotu umowy w ramach procesu Foreign Military Sales (FMS) na zlecenie rządu USA.

Huta Stalowa Wola S.A. zawarła umowę z firmą Raytheon na integrację i produkcję 16 wyrzutni rakiet systemu Patriot w ramach realizacji I fazy programu „Wisła”. W październiku 2018 r. Raytheon złożył w HSW S.A. zamówienie na przygotowanie realizacji przyszłej umowy, a już w lutym 2019 r. została podpisana umowa podwykonawstwa Letter Subcontract. Potwierdziło to gotowość spółek wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-WISŁA do realizacji programu. Jest to jedna z wielu umów biznesowych, które związane są z realizacją tego kontraktu.

– Podpisanie umowy inauguruje etap uruchamiania produkcji w Polsce wyrzutni rakiet, na których opierać się będzie system „Wisła”. Dzięki coraz bardziej zaawansowanej współpracy z Raytheon, Polska Grupa Zbrojeniowa staje się integralną częścią globalnego łańcucha dostaw Raytheon w zakresie systemu Patriot. Pozyskujemy zdolności produkcyjne umożliwiające nam realizację dostaw kluczowego wyposażenia dla polskich Sił Zbrojnych, a w przyszłości również dla innych klientów –– powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, członek zarządu PGZ S.A.

Raytheon jest niezmiennie zaangażowany w partnerską współpracę z PGZ w celu rozwijania polskiego przemysłu do realizacji fazy I programu WISŁA – powiedział Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w firmie Raytheon – Budujemy na obecnych sukcesach i tworzymy coraz więcej możliwości dla polskiego przemysłu w fazie II programu WISŁA i innych programów.

Kontrakt zawarty z Hutą Stalowa Wola jest jednym z pierwszych kontraktów produkcyjnych zawartych ze spółkami PGZ w ramach realizacji pierwszej fazy programu Wisła.

W I fazie programu Wisła HSW S.A. i inne spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uzyskają technologię i know-how umożliwiające istotny udział w produkcji wyrzutni i jej komponentów. Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym. Transfer technologii i wiedzy pozwoli też na obniżenie kosztów ponoszonych podczas całego cyklu życia systemów wyrzutni, ponieważ spółki z Grupy PGZ będą odpowiedzialne za eksploatację i modernizację. Wyrzutnie M903 wchodzić będą także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed PGZ i Hutą Stalowa Wola nowe możliwości, jako kwalifikowanym dostawcom Raytheon.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu WISŁA po stronie PGZ składa się z 14 podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto niektóre z innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie Wisła jako poddostawcy.

Lista artykułów