2019-10-15
Huta Stalowa Wola chce pomóc poszkodowanym członkom Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. podejmie działania zmierzające do pomocy poszkodowanym pracownikom
oraz członkom Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo - Pożyczkowej, która działała w zakładach na terenie dawnego kombinatu Huty Stalowa Wola.

HSW S.A. wesprze swoją pomocą powołany przez związki zawodowe Komitet ds. pomocy członkom MPKZP w związku z zaprzestaniem jej działalności. Jednym z działań Komitetu ma być utworzenie Funduszu na rzecz poszkodowanych osób, które do tej pory nie otrzymały żadnych pieniędzy, zebranie pieniędzy oraz wypłata środków tytułem roszczeń. Komitet chce wystąpić do zarządów spółek, których pracownicy byli członkami Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, z prośbą o dowolne wpłaty na Fundusz dla poszkodowanych.

Do Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej należało ok. 220 osób z różnych zakładów pracy, w tym pracownicy Huty Stalowa Wola S.A., Enesta Sp. z o.o., Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, HSW-Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. i Liugong Dressta Machinery.

- Liczymy, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc i zrekompensować straty osobom poszkodowanym - powiedział Bartłomiej Zając, Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Kasa przestała działać w 2017 r., kiedy rezygnację złożyły organy statutowe - zarząd i komisja rewizyjna, a nowych władz PKZP nie udało się wyłonić, nie powołano też komisji likwidacyjnej, a w kasie zabrakło pieniędzy na wypłaty.

- Cieszę się, że Zarząd HSW pomoże ludziom, którzy jak dotąd nie odzyskali środków z PKZP. Ta decyzja jest wynikiem zrozumienia trudnej sytuacji pracowników. Mam nadzieję, że pozostałe firmy, w których pracują bądź pracowali poszkodowani pozytywnie odpowiedzą na propozycję rozwiązania tej sytuacji. Moje biuro świadczyło bezpłatne porady prawne i część osób odzyskało pieniądze, ale teraz potrzebne są inne działania i dobrze, że HSW je podejmuje - powiedział Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Lista artykułów