2019-12-06
Spotkanie Członków Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskie w Hucie Stalowa Wola S.A.

W dniu 06.12.2019 r. w Hucie Stalowa Wola S.A. odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, podczas której uczestnicy zapoznali się z przebiegiem realizacji podpisanych umów, najważniejszych programów badawczych, rozwojowych i produkcyjnych, realizowanych w Spółce

Huta Stalowa Wola jest członkiem-założycielem Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, która została powołana w 2001 r. do podejmowania, prowadzenia i popierania wszelkich działań zmierzających do rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, a także do wspomagania i promowania inicjatyw i osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych i społecznych.

Kilka raz w roku przedstawiciel HSW S.A. uczestniczy w spotkaniach Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, podczas których istnieje możliwość nawiązania współpracy technicznej z innymi podmiotami z regionu będącymi członkami wspomnianej Fundacji.

Możliwość zwiedzania Zakładu była sporą naukową inspiracją. Jan Szwedo, Członek Zarządu oraz Mirosław Surowaniec, Dyrektor Biura Rozwoju HSW S.A., zaprezentowali asortyment produktowy firmy, jej zdolności produkcyjne oraz plany rozwojowe. Następnie członkowie Fundacji zwiedzali Zakład. Wielkie zainteresowanie gości wzbudziły flagowe produkty HSW SA takie jak: 120 mm moździerz samobieżny RAK i 155 mm haubica samobieżna KRAB, które mogli obejrzeć z bliska.

Po zakończonej wizycie w HSW S.A., członkowie Rady Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej udali wraz z przedstawicielami Spółki do siedziby Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia (WITU) w Stalowej Wolej.


***


Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem wyrobów wojskowych w segmentach: sprzęt artyleryjski (w tym sprzęt autonomiczny, samobieżny oraz holowany), lekkie opancerzone transportery kołowe i gąsienicowe oraz sprzęt inżynieryjny. HSW S.A. wypracowała własną, unikalną strategię polegającą na oferowaniu i dostarczaniu produktów wkomponowanych w kompletne moduły ogniowe. HSW S.A. realizuje również działalność kooperacyjną tj. produkcja wyrobów i wykonawstwo usług technicznych na bazie stworzonej lub powierzonej dokumentacji technicznej.

Lista artykułów