2020-04-24
Nowy Prezes Zarządu JELCZ Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza JELCZ Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała w dniu 23 kwietnia 2020 r., z dniem 1 maja 2020 r. Pana Sławomira Kaletę na Prezesa Zarządu Jelcz Sp. z o.o. na okres wspólnej VIII kadencji Zarządu.

 Sławomir Kaleta jest absolwentem Akademii Controllingu w Gdańsku i MBA Investment Marketing at the University of Strathclyde Glasgow. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Odbył szereg kursów specjalistycznych z negocjacji, zarządzania, rachunkowości, controllingu, strategii i sprzedaży.

 Sławomir Kaleta posiada szerokie doświadczenie w branży samochodowej, logistyce oraz autmotive, a także w obszarze zarządzania, zakupów i sprzedaży. W swojej karierze kierował wysoce wykwalifikowanymi zespołami i firmami produkcyjnymi, również w środowisku międzynarodowym.  

Lista artykułów