2020-05-25
Moździerze RAK dla Sił Zbrojnych RP

22 maja br. Inspektorat Uzbrojenia podpisał z wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółkami umowy na dostawy sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. zrealizuje umowę na dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów 5 Kompanijnych Modułów Ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak.


Umowa z HSW obejmuje dostawy w latach 2022-2024 wybranych elementów do 5 kompanijnych modułów ogniowych Rak – to jest czterdziestu 120 mm samobieżnych moździerzy M120K w wersji kołowej oraz dwudziestu artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD). Zamówiony sprzęt wejdzie na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. 


– Modernizacja Sił Zbrojnych związana jest z pozyskiwaniem nowoczesnego typu uzbrojenia, nowych rozwiązań i systemów. W przypadku obu dzisiaj podpisywanych umów mamy do czynienia ze sprzętem i umundurowaniem, którego jakość potwierdzają nie tylko poprzednie zamówienia, ale także innowacyjność produktu – Rak to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych moździerzy samobieżnych na świecie, opracowany siłami polskich inżynierów. Zamówienia lokowane w spółkach Grupy PGZ są najlepszą rekomendacją kompetencji i potencjału polskiego przemysłu. Mamy nadzieję na kolejne dobre wieści dla krajowej branży zbrojeniowej i dalszą, owocną współpracę – powiedział Andrzej Kensbok, prezes Zarządu PGZ S.A.


W skład jednego kompanijnego modułu ogniowego (KMO) Rak wchodzi: 8 samobieżnych moździerzy M120K, 4 artyleryjskie wozy dowodzenia (AWD), artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU), 3 artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA) oraz 2 artyleryjskie wozy rozpoznania (AWR). Przedmiotem dzisiejszej umowy jest dostawa wybranych elementów modułu, tj. 120 mm moździerzy samobieżnych oraz artyleryjskich wozów dowodzenia.


– Umowa na dostawę kolejnych KMO Rak to potwierdzenie jakości sprzętu produkowanego przez Grupę PGZ oraz rzetelności w podejściu do klienta. Pierwszy kontrakt został zrealizowany bez jakichkolwiek opóźnień, w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Obecnie kontynuujemy produkcję w ramach umowy zawartej w 2019 roku. Ta umowa jest wynikiem zarówno potrzeb Sił Zbrojnych, jak również potwierdzeniem jakości sprzętu produkowanego w Polsce – nowoczesnego, na najwyższym światowym poziomie. Zaangażowanie pracowników Huty Stalowa Wola, kooperantów, doświadczenie oraz sprawdzony klucz dostawców sprawił, że sprzęt dostarczymy do końca roku 2024 – powiedział Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.


120 mm samobieżne moździerze M120K stanowią fundament KMO Rak, jednego z najnowocześniejszych systemów artyleryjskich na świecie. W pełni autonomiczne (dzięki zaawansowanemu systemowi kierowania ogniem), automatyczne (z całkowicie zautomatyzowanym procesem ładowania oraz magazynowania amunicji) mobilne (posadzone na zmodyfikowanym podwoziu KTO Rosomak 8x8) zbierają wzorowe opinie żołnierzy.


Huta Stalowa Wola S.A. nie była jedyną spółką PGZ podpisującą z Inspektoratem Uzbrojenia umowę - PSO Maskpol S.A. dostarczy w latach 2020-2021 blisko 440 tys. mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich.

Autorem opublikowanych zdjęć jest plut. Bartek Grądkowski z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Lista artykułów