2020-05-22
Powołanie na stanowiska Członków Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Powołanie na stanowiska Członków Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. na okres XI. wspólnej kadencji Zarządu.


Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 21 maja 2020 r. powołała Pana Bartłomieja Zająca na Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A., Pana Janusza Hamryszczaka na Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Huty Stalowa Wola S.A. oraz Pana Jana Szwedo na Członka Zarządu Dyrektora Operacyjnego Huty Stalowa Wola S.A.  na okres XI. wspólnej kadencji Zarządu.

Pan Bartłomiej Zając jest z wykształcenia inżynierem. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik licznych kursów z zakresu zarządzania, zarządzania produkcją oraz handlu. Jest abiturientem Akademii Leona Koźmińskiego.
Zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola od 2007 roku.
Od lipca 2016 r.  Członek Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.
Jako inżynier odpowiedzialny za realizację i wprowadzenie na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej haubicy KRAB. Jako manager aktywny uczestnik zamian strukturalnych oraz organizacyjnych w HSW S.A., odpowiedzialny za budowę potencjału technologiczno-rozwojowego Spółki, w tym realizację projektów rozwojowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie oraz zarządcze w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz zasobami ludzkimi.

Pan Janusz Hamryszczak jest doktorem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych na KUL  i UMCS w Lublinie. Ponadto ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, a także matematyki  na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnik wielu kursów specjalistycznych w tym z rachunkowości, controllingu, finansów  i bankowości, zarządzania, prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, jednostek systemu ochrony zdrowia, inwestycji oraz kursu maklerskiego, administratora sieci komputerowych.
Pracę zawodową rozpoczął  w 1993 roku w Banku Pekao S.A.  w Przemyślu, gdzie  od 1999 roku pełnił funkcję głównego księgowego. Był Dyrektorem Finansowym i Głównym Księgowym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, a następnie jego Dyrektorem Naczelnym. Od 1 stycznia 2015 roku był Wiceprezydentem Przemyśla. Był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu VI Kadencji i VII Kadencji, podczas której został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla odpowiedzialnego za wydziały inwestycji, pozyskania funduszy zewnętrznych, gospodarki lokalowej, budownictwa i ochrony środowiska.
Od marca 2019 r.  Członek Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Pan Jan Szwedo z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej  im. I. Łukasiewicza. Ukończył także dwuletnie Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej oraz studia podyplomowe z Audytu i certyfikacji energetycznej budynków na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz Polsko – Amerykańskiej Szkoły Biznesu – Program Executive Master of Business Administration.
Zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola S.A. od 2007 roku.
Od lutego 2019 r.  Członek Zarządu Huty Stalowa Wola S.A.
Współuczestniczył w procesie projektowania i wprowadzenia na uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej haubicy KRAB. Jako manager, aktywnie uczestniczył w reorganizacji Wydziału Produkcji i Montażu. Partycypował w budowie potencjału technologiczno-rozwojowego Spółki.


Lista artykułów