2020-09-23
23.09.2020 INFORMACJA

Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” ogłosiła z dniem 23 września 2020 r. we wszystkich zakładach przemysłu zbrojeniowego na terenie kraju pogotowie strajkowe.  
Działania organizacji związkowych nie są związane bezpośrednio z Hutą Stalowa Wola S.A.  Spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Realizacja największych kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramami.  Obecnie w HSW S.A. nie toczy się żaden spór zbiorowy, a Zarząd Spółki prowadzi stały dialog z organizacjami związkowymi działającymi w Hucie Stalowa Wola S.A.

Lista artykułów