2020-10-09
UWAGA AKCJONARIUSZE!

KOMUNIKAT w związku z  pandemią COVID-19
UWAGA AKCJONARIUSZE!Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzaniem przez Radę Ministrów na terenie całego kraju bardziej restrykcyjnych zaleceń, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 oraz występowaniem dużej ilości zakażeń na terenie całego kraju, w tym w województwie podkarpackim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ale także interesantów i Akcjonariuszy z dniem 21 października 2020 r. zostaje ograniczone do niezbędnego minimum przyjmowanie posiadaczy akcji HSW S.A. w siedzibie Spółki, chcących zdeponować dokumenty akcji w formie papierowej w związku z procesem dematerializacji akcji – do czasu zmniejszenia zagrożenia związanego ze stanem epidemii.

Informujemy, że z dniem 01 marca 2021 roku utracą moc jedynie dokumenty akcji w formie papierowej, natomiast żaden Akcjonariusz nie utraci swoich akcji (w rozumieniu prawa majątkowego), ani praw z tych akcji i będzie mógł dokonać ich zdeponowania celem dematerializacji przez kolejne 5 lat, tj. do 01 marca 2026 r.

Ze względu na zagrożenie i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Akcjonariuszy oraz Pracowników HSW S.A. apelujemy o rozważenie podjęcia ryzyka związanego z koniecznością korzystania z transportu oraz wizytą na terenie Spółki. Apelujemy o odłożenie w czasie wizyty w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A.

Zachęcamy Państwa do  kontaktu telefonicznego: 15 813 47 23, 15 813 65 65 lub 601 531 905.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapraszamy Akcjonariuszy do wizyty w siedzibie HSW S.A. natychmiast po złagodzeniu restrykcji dotyczących pandemii.

 


Zarząd
Huty Stalowa Wola S.A.

Lista artykułów