2020-11-23
Odwołanie Prezesa spółki zależnej Jelcz Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Jelcz Sp. z  o.o. w dniu 20 listopada 2020 r. odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kaletę i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Pani Wioletcie Krawczyk-Namyślak, Członkowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, do czasu powołania nowego Prezesa.

 

Lista artykułów