2021-07-13
Spełniamy kolejne marzenia!

Podopieczni Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi – ORATORIUM im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza ze Stalowej Woli wzięli dziś udział w miłym wydarzeniu. Przedstawiciele Huty Stalowa Wola wręczyli im 40 plecaków wraz z drobnymi upominkami z okazji wyjazdu na kolonie letnie. Dodatkowo Zarząd HSW S.A. wsparł Oratorium kwotą 5 tysięcy złotych na organizację wakacyjnego wyjazdu dzieci. Ze względu na pandemię wyjazdy rekreacyjne dla dzieci w ostatnich kilkunastu miesiącach nie odbyły się. Dla wielu z nich będzie to jedyny zorganizowany wypoczynek poza miejscem zamieszkania w roku.

Stalowowolskie Oratorium, w ramach swojej działalności statutowej kieruje szereg działań opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych do dzieci i młodzieży ze Stalowej Woli z rodzin potrzebujących. Opiekunowie młodzieży wskazują, że podczas pandemii integracja dzieci i kontakty bezpośrednie były niemożliwe. Wielu młodych podopiecznych ze względu na długotrwałą izolację oraz nauczanie zdalne boryka się z apatią, postawą wycofania z życia społecznego, a także brakiem kondycji fizycznej, a nawet wadami postawy. W związku z pandemią, w wielu domach pogorszyła się sytuacja finansowa rodzin, gdyż część z rodziców podopiecznych Stowarzyszenia straciło pracę.

Huta Stalowa Wola S.A. w ramach prowadzonej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) kieruje swoją pomoc w szczególności do dzieci i młodzieży ze Stalowej Woli na cele wpierania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz intelektualnego.

Lista artykułów