2021-07-19
Malujemy dziecięce uśmiechy

Grupa podopiecznych Ochronki im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli 19 lipca, na zaproszenie Prezesa Zarządu Bartłomieja Zająca, odwiedziła Hutę Stalową Wolę. Na miejscu na dzieci oczekiwali pracownicy, którzy opowiedzieli o pracy w zakładzie oraz oprowadzili grupę pokazując proces produkcji uzbrojenia wojskowego. Następnie na dzieci czekała długo wyczekiwana niespodzianka – Zarząd HSW S.A. przekazał dzieciom pięć nowych rowerów. Ochronka otrzymała również wsparcie w wysokości 20 tysięcy złotych na pilne zadania statutowe.

Główne cele realizowane przez Ochronkę to zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej, warunków do rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego.

Wszystkim pracownikom, którzy pomogli przy organizacji tej inicjatywy i byli przychylni, aby to przekazanie się odbyło  wraz z możliwością zwiedzania Naszego zakładu - składamy serdeczne podziękowania

Lista artykułów