2015-09-29
„Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015 – 2030”

HSW jako podmiot Grupy Kapitałowej PGZ zaangażowany w tworzenie ram strategii, jest jedną z kluczowych spółek objętych planem działań strategicznych przedstawionych w dokumencie. Przyszłość społeczności pracowniczej HSW pozostaje zatem w ścisłym związku z kierunkami formowania i prowadzenia biznesu Grupy Kapitałowej PGZ w kolejnych latach.

Lista artykułów