2016-01-10
Ogłoszenie o skupie akcji pracowniczych

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli niniejszym informuje o przystąpieniu do realizacji programu nabywania Akcji pracowniczych na zasadach określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi HSW S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych HSW S.A. za wynagrodzeniem, celem ich dobrowolnego umorzenia oraz zgodnie z przyjętym Regulaminem.

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. informuje, że przedłuża się termin Programu nabywania przez Spółkę akcji własnych Huty Stalowa Wola S.A. w celu ich umorzenia do dnia 4 grudnia 2016 roku.

OGŁOSZENIE O SKUPIE AKCJI PRACOWNICZYCH W SPÓŁCE HUTA STALOWA WOLA S.A. 

Pozostałe pliki do pobrania:

FORMULARZ OFERTY

REGULAMIN

UMOWA NABYCIA AKCJI

PEŁNOMOCNICTWO

Lista artykułów