2016-12-02
Wykup akcji własnych Huty Stalowa Wola S.A.

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HSW S.A., na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 roku podjęło uchwałę skutkującą wydłużeniem terminu podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z wykupem akcji własnych Huty Stalowa Wola S.A. wydanych pracownikom, celem ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, w tym do zawarcia umów przeniesienia akcji na HSW S.A. Działania te będą prowadzone do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Lista artykułów