2017-04-28
Podpisanie umów o współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniowa i uczelniami wyższymi w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A.

Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – to uczelnie, które dołączyły do grona ośrodków naukowych współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na rzecz krajowego przemysłu obronnego. Gościem honorowym uroczystości był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Umowy pomiędzy tymi ośrodkami naukowymi i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. zostały podpisane 28 kwietnia br. w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A., jednej z wiodących spółek z Grupy PGZ. Przedmiot podpisanych umów obejmuje przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych. Prace te będą związane zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażują się w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego przemysłu obronnego.
– Tworzenie platformy do efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem i środowiskiem naukowym to jeden z priorytetów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczymy na potencjał polskich pracowników naukowych, inżynierów i projektantów. Chcemy, żeby sprzęt, który trafia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP, był w jak największym stopniu oparty na polskiej myśli technologicznej. Jestem przekonany, że zacieśnienie kooperacji pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i światem nauki już w najbliższej przyszłości przyniesie konkretne efekty w postaci niezawodnych, innowacyjnych produktów dla polskich żołnierzy, a także przyczyni się do budowania przewagi konkurencyjnej krajowego przemysłu obronnego – podkreślił Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu PGZ S.A.
- Podpisane dzisiaj porozumienie zbiega się z 80 rocznicą powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, które przyczyniło się do rozwoju naszego pięknego miasta. Rok 1937 wpisał się w historię rozwoju przemysłu zbrojeniowego i gospodarczego Polski.
Chcemy podtrzymać dobrą tradycję, a do tego potrzebujemy młodych, przedsiębiorczych, kreatywnych i świetnie wykształconych ludzi na miarę naszego kraju.
Osiągnąć to możemy dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.
My, tworząc miejsca pracy pomożemy młodym, a oni swoją myślą i energią pomogą naszej spółce w rozwoju. Dlatego tak ważna jest dzisiejsza uroczystość rozpoczynająca, mam nadzieję, dobrą i owocną współpracę między uczelniami, a PGZ. – oznajmił Prezes Zarządu Bernard Cichocki.

 

Lista artykułów