B+R

W XXI wieku Huta Stalowa Wola jest w pełni profesjonalnym zakładem zbrojeniowym, wyposażonym w najnowsze technologie, bogate zaplecze B+R i park maszynowy, mogący konkurować z niejednym zagranicznym koncernem zbrojeniowym. Dzisiaj, Huta Stalowa Wola dostarcza Siłom Zbrojnym RP najnowocześniejsze rozwiązania artyleryjskie, ale także opracowuje nowatorskie technologie z dziedziny wojsk pancernych i zmechanizowanych.
W ostatnich latach zmiana sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie miała zasadniczy wpływ na zmiany jakościowe i ilościowe Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026, który jest realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zapisy tego programu postawiły akcent na rozwój niektórych zdolności Sił Zbrojnych RP, modernizację wojsk rakietowych i artylerii oraz modernizację wojsk pancernych i zmechanizowanych. Huta Stalowa Wola jest liderem przemysłowym w kilku najważniejszych programach modernizacyjnych.
Rosnące wymagania ze strony wojsk pancernych i artylerii stały się impulsem do wdrożenia szybkiego tempa prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych nad pojazdami i bronią, które spełnią wymagania i wyzwania współczesnego pola walki. HSW S.A. obecnie realizuje szeroki wachlarz rozwiązań, m.in.:
W ramach programów artyleryjskich:

- Program „REGINA” – dostawa seryjna do SZ RP dywizjonowych modułów ogniowych 155 mm haubic samobieżnych opartych o haubice „KRAB” wraz z wozami dowodzenia i logistycznymi;
- Program „RAK” – dostawa seryjna do SZ RP kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych opartych o w pełni autonomiczne i automatyczne moździerze M120K wraz z wozami dowodzenia i logistycznymi;
- Program „KRYL” – praca rozwojowa nad 155 mm lekką haubicą samobieżną na podwoziu kołowym;
- Program „LANGUSTA-2” – własna propozycja dalszej modernizacji BM-21/WR-40/RM-70 o pełną automatyzację wyliczania nastaw ogniowych i automatycznym ustawianiu części artyleryjskiej na cel.

W ramach programów dla wojsk pancernych i zmechanizowanych:

- Program „BORSUK” – praca rozwojowa nad nowym bojowym pływającym wozem piechoty z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy technologicznych i z udziałem szerokiego spektrum spółek krajowych;
- Program „ZSSW-30” – praca rozwojowa nad zdalnie sterowanym systemem wieżowym z armatą Bushmaster 30 mm, zintegrowanej z PPK SPIKE oraz przystosowanej do zastosowania na KTO ROSOMAK oraz w programie NBPWP „BORSUK”.

W ramach programu dla wojsk inżynieryjnych:

- Program „BAOBAB” – praca rozwojowa nad nowym pojazdem minowania narzutowego na podwoziu kołowym z w pełni zautomatyzowanym procesem minowania;

W ramach programu obrony powietrznej i przeciwrakietowej:

- Program „WISŁA” – HSW S.A. przypada produkcja i montaż wyrzutni rakietowych systemu PATRIOT