• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

155 mm samobieżna haubica KRAB