• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

98 oraz 120 mm moździerze ciągnione