• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Lekki wielozadaniowy gąsienicowy transporter MTLB - oferta remontowa