• na wyposażeniu Sił Zbrojnychna wyposażeniu
    Sił Zbrojnych

Wkłady balistyczne do kamizelek kuloodpornych