Polityka prywatności

  1. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer.
  3. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest operator Serwisu: Huta Stalowa Wola SA, ul.T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)         przystosowania treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji używania stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają określić urządzenie Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” są to pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. Niniejszy Serwis wykorzystuje poniższe rodzaje plików cookies:

a)         „niezbędne” – są to pliki cookies, dające możliwość korzystania z usług, które są dostępne w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług, które wymagają uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)         pliki Cookiem są to pliki mające za cel zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)         „wydajnościowe” – są to pliki cookies, które  umożliwiają pozyskiwanie  informacji na temat  sposobu korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)         „funkcjonalne” są to pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego, koloru lub rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik itp.;

  1. W wielu przypadkach programy służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień stosujących się do plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, żeby uniemożliwić automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Klauzula Ochrony Danych Osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Huta Stalowa Wola S.A. z  siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, zwana dalej „HSW S.A.”, „Administrator”.
2.    Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych: tel. +48 (15) 813-47-93 oraz e-mail: rodo@hsw.pl.
3.    Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
4.    Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5.    Odbiorcą danych osobowych może być Huta  Stalowa Wola S.A. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
6.    Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
7.    Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określanych w rozdziale III RODO;
8.    Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
9.    W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
10.    Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.