Huta Stalowa Wola S.A. dla otoczenia


Nasza Firma zasady CSR włączyła do swojej misji
jako jeden ze swoich celów etyczno-społecznych.

 

Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa na każdym z trzech poziomów: gospodarczym, społecznym i środowiskowym jest najważniejszą z zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dlatego włączamy się w szereg inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia, a także w pomoc charytatywną. Sami inicjujemy wiele działań, które stają się dla nas źródłem nowych pomysłów i mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i środowisko naturalne.

***

Podziękowania od Mieszkańców, Dyrektora i Pracowników DPS w Stalowej Woli

Podziękowania od Stowarzyszenia PACZKA DLA BOHATERA

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Podziękowania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli.

***

Podziękowania od Klubu Sportowego Lech Sulechów za wsparcie działalności w roku 2019

***

Podziękowania od Wydawnictwa Sztafeta za patronat nad 48. Plebiscytem na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w 2019 r.

 

***

 Poprzednie lata:

 

Stalowowolska Paczka Pomocy    

 

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów   

 

Stowarzyszenie AZYMUT 

 

Ochronka im. św. Brata Alberta 

 

Fundacja Uniwersytecka  

 

3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej  

 

Ziemia Sandomierska NSZZ Solidarność  

 

Kocia Wyspa   

 

Polski Kontyngent Wojskowy   

 

Politechnika Rzeszowska   

 

Przedszkole nr 4  

 

Miejski Dom Kultury   

3 Batalion Inżynieryjny im. ppłk Rudolfa Matuszka w Nisku  

Wydawnictwo Sztafeta  

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  

Centrum Edukacji Zawodowej - Dzień Bezpiecznego Internetu  

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza granicami kraju  

Podziękowania od organizatorów III Plebiscytu Sportowego   

Dom Dziecka pn. Ochronka im. św. Brata Alberta  

Stalowowolska Paczka Pomocy  

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej SZANSA  

Klub Sportowy Lech Sulechów  

Voster ATS Team   

Fundacja KEDYW   

Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli   

Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej   

Region Rzeszowski NSZZ Solidarność   

Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO WAT   

21 Brygada Strzelców Podhalańskich   

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli   

Liceum Ogólnokształcące  im. KEN  

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów  

Podziękowanie od Pani Katarzyny Chrapko

Komitet Budowy Pomnika Pamięci na 100 rocznicę odzyskania niepodległości 

Podziękowania od stalowowolskiego Oddziału SIMP

Podziękowania od KSPZ NSZZ Solidarność 

Szlachetna Paczka 

Podziękowania od Wydawnictwa Sztafeta 

Podziękowania od Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

33 wojskowy Oddział Gospodarczy  

Aurelia i Rozalia Krawiec  

CEZ - Skutecznie Szukam Pracy 

CEZ - Dzień Bezpiecznego Internetu  

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci   

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych na Misjach  

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu  

Politechnika Rzeszowska - Dzień Otwarty  

Miejski Dom Kultury i Urząd Miasta  Stalowa Wola  

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza