BENEFITY


Istotnym elementem strategii HSW S.A. jest traktowanie naszych pracowników jako największego  kapitału Spółki, dlatego też utrzymujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę i promujemy ją w awansach wewnętrznych. Długofalowo inwestujemy w pracowników, ponieważ wiemy, że to ich zaangażowanie decyduje o sukcesie HSW S.A.
Ponadto stworzyliśmy system benefitów, który jest odpowiedzią na potrzeby naszych pracowników. Co ważne nie jest to zamknięty katalog, a lista którą stale rozwijamy i dopasowujemy według wszystkich sugestii:

 

  • Tworzymy indywidualne programy szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji miękkich i specjalistycznych, technicznych, niezbędnych do pracy w HSW S.A., ale też odpowiadających aktualnym potrzebom, zarówno organizacji, jak i potrzebom biznesu, wspieramy przekwalifikowywanie się pracowników.
  • Dajemy naszym pracownikom możliwości nauki języków obcych, organizujemy szkolenia na terenie firmy szanując czas wolny pracowników.
  • Wspieramy indywidualne inicjatywy uniwersyteckie naszych pracowników uzupełniające wykształcenie lub poszerzające, poprzez dofinansowanie studiów np. inżynierskich, podyplomowych, MBA, czy doktoranckich. Cieszymy się też, że są wśród nas pracownicy, którzy wykładają na uczelniach wyższych, będąc tym samym łącznikiem między nauką a biznesem.
  • Mając świadomość równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym dofinansowujemy wypoczynek naszych pracowników oraz wspieramy finansowo pracowników w trudnych życiowo sytuacjach.
  • Ceniąc sobie nie tylko rozwój zawodowy, ale też otwartość na kulturę i sztukę oraz pasje sportowe naszej załogi finansujemy tego typu imprezy, eventy oraz zawody.