Janusz Hamryszczak jest doktorem ekonomii, absolwentem studiów ekonomicznych na KUL  i UMCS w Lublinie. Ponadto ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, a także matematyki  na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uczestnik wielu kursów specjalistycznych w tym z rachunkowości, controllingu, finansów  i bankowości, zarządzania, prawa pracy, finansów publicznych, gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, jednostek systemu ochrony zdrowia, inwestycji oraz kursu maklerskiego, administratora sieci komputerowych.

Od 1998 roku nieprzerwanie zawodowo związany z nauką  i środowiskiem akademickim, m.in. z Uniwersytetem Rzeszowskim. Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej  Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Autor wielu artykułów z zakresu finansów, rachunkowości, zarzadzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, lokalnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego.

Pracę zawodową rozpoczął  w 1993 roku w Banku Pekao S.A.  w Przemyślu, gdzie  od 1999 roku pełnił funkcję głównego księgowego. Był Dyrektorem Finansowym i Głównym Księgowym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, a następnie jego Dyrektorem Naczelnym.

Od 1 stycznia 2015 roku był Wiceprezydentem Przemyśla. Był radnym Rady Miejskiej w Przemyślu VI Kadencji i VII Kadencji, podczas której został wybrany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla odpowiedzialnego za wydziały inwestycji, pozyskania funduszy zewnętrznych, gospodarki lokalowej, budownictwa i ochrony środowiska.
Rada Nadzorcza Huty Stalowa Wola S.A. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała z dniem 27 lutego 2019 r. Janusza Hamryszczaka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego na okres wspólnej X kadencji Zarządu.