Correspondence address

Huta Stalowa Wola S.A.
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola, Poland

Access Map

Contact data

phone: +48 15 813 51 38

e-mail: hsw @ hsw pl

Registration data

The Rzeszów District Court, 12th Commercial Division of the National Court Register
Share capital: 324 946 782,75 PLN – paid in full

KRS number: 0000004324
VAT number: 8650004194

HSW S.A.

Contacts

DepartmentAddressPhoneE-mail
Purchasing Departmentul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola
+48 15 813 58 65zakupy @ hsw pl
Communication and Promotionul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola
+48 15 813 51 38marketing @ hsw pl
Salesul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola
+48 15 813 60 85-
I Department in Stalowa Wolaul. Władysława Grabskiego 48
37-450 Stalowa Wola
+48 15 813 51 88
-
Department in Dęblinul. 15-go Pułku Piechoty "Wilków" 3
08-530 Dęblin
+48 81 880 15 01info @ wzinz.hsw pl
Department in Sanokul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok
+48 13 465 01 26info @ autosan hsw pl