HSW S.A. została darczyńcą Fundacji PGZ i tym samym wsparła projekt „Zbrojownia sztuki”, dzięki któremu możliwy był zakup bezcennych dzieł sztuki do kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Zakup dzieł sztuki i zabytków rzemiosła możliwy był dzięki dofinansowaniu ze strony fundacji oraz spółek Skarbu Państwa. Wśród instytucji wspierających znalazły się Fundacja PGZ oraz spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Spośród najnowszych nabytków Zamku Królewskiego w Warszawie najcenniejszymi są obrazy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem oraz Marcella Bacciarellego. Portret konny pazia Gintowta Bellotta to dzieło, które znajdowało się w kolekcji króla Stanisława Augusta, co potwierdzają zachowane spisy inwentarzowe. Portret Alberta Kazimierza Sasko–Cieszyńskiego Bacciarellego namalowany został na zamówienie dworu cesarskiego, ale w okresie panowania ostatniego króla Polski. Obaj artyści, wybitni przedstawiciele stylu klasycystycznego, piastowali funkcję nadwornych malarzy Stanisława Augusta, a ich liczne dzieła do dziś współtworzą trzon kolekcji sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie.

– Dzięki projektowi Fundacji PGZ „Zbrojownia sztuki” spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej działają, z myślą o kolejnych pokoleniach, na rzecz wzbogacenia polskiego dziedzictwa narodowego. Ważne jest dla nas budowanie nie tylko bezpieczeństwa obywateli czy nowoczesnych polskich Sił Zbrojnych, ale także świadomości narodowej oraz bogactwa kulturowego Polski. To bowiem miedzy innymi poprzez pamięć i kulturę funkcjonujemy jako naród – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A. oraz Przewodniczący Rady Fundacji PGZ.

Darowizna Fundacji PGZ była możliwa dzięki wsparciu 12 spółek PGZ: Huty Stalowa Wola S.A., Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Mesko S.A., PCO S.A., PIT-RADWAR S.A., Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S.A., Rosomak S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. oraz Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.