Kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. wynosi 269 692 811,50 zł (opłacony w całości) i dzieli się na 56777434 sztuk akcji o wartości nominalnej 4,75 zł każda.

Huta Stalowa Wola S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 83.24%
Skarb Państwa 6.78%
PGE Obrót S.A. 1.02%
PGNiG S.A. 0.77%
Pozostali 8.19%