STUDIUM WYKONALNOŚCI

PROTOTYP

BADANIA KWALIFIKACYJNE, TESTY,
SPRAWDZENIA WERYFIKACYJNE

ODZYSK SPRZĘTU Z
UZBROJENIA

UTYLIZACJA