Zarząd

Jan Szwedo

Prezes Zarządu  Dyrektor Generalny

 

Janusz Hamryszczak

Członek Zarządu  Dyrektor Finansowy

Robert Pacana

Członek Zarządu  Dyrektor Korporacyjny

Janusz Czaja

Prokurent

Maria Skiba

Prokurent

Rada Nadzorcza

Paweł Zając

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Taracha

Sekretarz Rady Nadzorczej

Franciszek Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kwasek

Członek Rady Nadzorczej

Oddział I w Stalowej Woli

Bogdan Chudzik

Dyrektor HSW S.A.
Oddział I w Stalowej Woli

Oddział w Dęblinie

Paweł Smogór

Dyrektor HSW S.A.
Oddział w Dęblinie

Oddział w Sanoku

Maciej Borecki

Dyrektor HSW S.A.
Oddział Autosan w Sanoku