Zarząd

Wojciech Kędziera

Członek Zarządu pełniący obowiązki
Prezesa Zarządu 
Dyrektora Generalnego

 

Wiesław Szymczak

Członek Zarządu ds. Produkcji i Logistyki

Barbara Cena

Członek Zarządu

Janusz Czaja

Prokurent

Maria Skiba

Prokurent

Rada Nadzorcza

Paweł Zając

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Sobczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Dereń

Sekretarz Rady Nadzorczej

Arkadiusz Korbelak

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Jacek-Burek

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Synowiecki

Członek Rady Nadzorczej

Jakub Łada

Członek Rady Nadzorczej

Oddział I w Stalowej Woli

Bogdan Chudzik

Dyrektor HSW S.A.
Oddział I w Stalowej Woli

Oddział w Dęblinie

Paweł Smogór

Dyrektor HSW S.A.
Oddział w Dęblinie

Oddział Autosan w Sanoku

Maciej Borecki

Dyrektor HSW S.A.
Oddział Autosan w Sanoku