Zarząd

Bartłomiej Zając

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Janusz Hamryszczak

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Jan Szwedo

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Mirosław Surowaniec

Prokurent

Maria Skiba

Prokurent

Rada Nadzorcza

Paweł Zając

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Tomasz Strasz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Taracha

Sekretarz Rady Nadzorczej

Franciszek Zaborowski

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kwasek

Członek Rady Nadzorczej

Oddział w Dęblinie

Artur Matan

Dyrektor Oddziału HSW S.A. w Dęblinie