Jako pracownik Huty Stalowa Wola S.A. możesz skorzystać z szerokiej gamy benefitów finansowych i pozafinansowych.

Oferujemy przystąpienie do:

  • ubezpieczenia na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracownika i jego najbliższych w PZU
  • prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia lekowego w PZU
  • pracowniczego planu kapitałowego w PKO TFI

Możliwość skorzystania z dofinansowania:

  • wypoczynku urlopowego
  • wypoczynek dla dzieci i młodzieży
  • wczasów i wycieczek turystycznych
  • imprez kulturalno-oświatowych
  • imprez rekreacyjno-sportowych
  • paczek świątecznych dla dzieci

W trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć także na wsparcie pracodawcy poprzez uzyskanie szybkiej pomocy finansowej w postaci zapomogi.