HSW S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzą 3 spółki zależne.

HSW – WODOCIĄGI SP. Z O.O. (kap. zakł. - 37 790 160 zł), udział HSW S.A. - 100%
JELCZ SP. Z O.O. (kap. zkał. - 28 983 000 zł), udział HSW S.A. - 100%
HP OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O. (kap. zakł. - 89 730 000 zł), udział HSW S.A. - 50%