HSW S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzą 2 spółki.

JELCZ SP. Z O.O. (kap. zkał. - 28 983 000 zł), udział HSW S.A. - 100%
HP OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O. (kap. zakł. - 89 730 000 zł), udział HSW S.A. - 50%