HSW S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej HSW, w skład której wchodzą spółki.

Spółka zależna:

JELCZ SP. Z O.O. - udział HSW S.A. - 100%

Spółki powiązane:

HP Operator Finansowy Sp. z o.o., udział HSW S.A. - 50%
Biał – Pol - Kontakt Sp. z o.o., udział HSW S.A. - 50%