Zgodnie z wymogiem stawianym przez Ustawę Prawo Atomowe Art.32.c pkt.2 informujemy, że prowadzona przez HSW S.A. działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące realizowana jest na podstawie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki i odbywa się bez wpływu na ogół ludności i środowisko.

Prace z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie spowodowały uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska i prowadzone były wyłącznie stacjonarnie w lokalizacji centralnej Spółki pod adresem:

Huta Stalowa Wola S.A. – Laboratorium Badań Nieniszczących
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8
37-450 Stalowa Wola

Stalowa Wola 03 stycznia 2024 r.