Huta Stalowa Wola S.A. od lat podejmuje szereg inicjatyw, mających na celu minimalizację negatywnego wpływu ze swojej dzielności na środowisko naturalne. HSW S.A. sukcesywnie optymalizuje procesy gospodarowania zasobami (woda, surowce, materiały), a także prowadzi aktywną politykę w zakresie minimalizacji wytwarzanych odpadów w duchu Zero Waste. Projektując i zarządzając produktami oraz procesami staramy się zmniejszać objętość odpadów, przetwarzać i odzyskiwać zasoby oraz przekazywać wytwarzane odpady do zagospodarowania do uprawnionych firm zewnętrznych, dla których zagadnienia ochrony środowiska są priorytetem.

Ochrona Środowiska - HSW S.A.

Budujemy świadomość ekologiczną pracowników, dlatego świadomie wdrożyliśmy i z zadowoleniem stosujemy elektroniczny obieg dokumentów. Owocuje to oszczędnością czasu naszych pracowników, ale i bardziej gospodarnym zużyciem papieru. Dodatkowo, promujemy możliwości zagospodarowania bezpośrednio przez pracowników odpadów opakowaniowych z drewna (skrzynie, palety, nadstawki paletowe), które wykorzystywane są w ich ogrodach, gospodarstwach, na trasach ogrodowych i na balkonach.

Stawiamy na edukację ekologiczną i przyszłość kolejnych pokoleń, dlatego planujemy współpracę z przedszkolami i szkołami, szczególnie w zakresie propagowania akcji społecznej Zero Waste, w tym segregacji odpadów, minimalizacji ich wytwarzania i późniejszego ich zagospodarowania.

Dbałość o otaczających nas interesariuszy oraz naszych kooperantów, wzmożona atencja na kwestie ochrony środowiska i społeczne, przy jednoczesnym poszanowaniu pracowników to determinanty, które stanowią bazę do promocji społecznej odpowiedzialności oraz prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem potrzeb i społecznych i środowiskowych.