Rozwój pracowników jest istotnym elementem strategii personalnej Huty Stalowa Wola S.A.

Swoje działania kierujemy na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju.

Corocznie realizujemy wiele szkoleń:

 • specjalistycznych
 • miękkich
 • menedżerskich

Nasi pracownicy mają możliwość odbywania ich w różnych formach:

 • szkolenia otwarte i zamknięte
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • szkolenia stacjonarne i online
 • warsztaty
 • konferencje i sympozja

Nasi pracownicy mają również możliwość rozwoju poprzez:

 • korzystania z dofinansowanie studiów wyższych/podyplomowych
 • udziału w kursach językowych dofinansowanych przez pracodawcę
 • uczestnictwo w zespołach projektowych
 • zmiany stanowiska poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej
 • awanse poziome i pionowe

Na przestrzeni ostatnich lat ( 2021 – 2023 ) Huta Stalowa Wola S.A. wsparła wielu pracowników:

Szkolenia rozwojowe
845 osób

Dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych
84 razy