Rozwój pracowników jest istotnym elementem strategii personalnej Huty Stalowa Wola S.A.

Swoje działania kierujemy na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju.

Corocznie realizujemy wiele szkoleń:

  • specjalistycznych
  • miękkich
  • menedżerskich

Nasi pracownicy mają możliwość odbywania ich w różnych formach:

  • szkolenia otwarte i zamknięte
  • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • szkolenia stacjonarne i zdalne
  • warsztaty
  • konferencje i sympozja

Nasi pracownicy mają również możliwość rozwoju poprzez:

  • korzystania z dofinansowanie studiów wyższych/podyplomowych
  • udziału w kursach językowych dofinansowanych przez pracodawcę
  • korzystania z platformy szkoleniowej
  • uczestnictwo w zespołach projektowych
  • zmiany stanowiska poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej
  • awanse poziome i pionowe

Na przestrzeni ostatnich lat ( 2017 – 2020 ) Huta Stalowa Wola S.A. wsparła wielu pracowników:

Szkolenia rozwojowe
2243 osób

Szkolenia językowe
161 osób

Dofinansowanie studiów wyższych i podyplomowych
73 razy